• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Boekje

Nieuwe uitgave                                                                           
Titel en ondertitel
Zegenrijk Avondmaal vieren
Over Avondmaal vieren volgens Gods bedoeling                     

 

Auteur

ds. S.J. de Hoest (1804-1877)
 aeknops@kliksafe.nl
Uitvoering
Paperback, +/- 104 pag.
 
Verschijningsdatum
D.V. juni 2020
 
Voorinschrijving
Tot en met 31 mei 2020 kunt u op ‘Zegenrijk Avondmaal vieren’ inschrijven voor de prijs van € 8,95 excl. verzendkosten. Na verschijning kost het € 10,95. Het boekje is vanuit het origineel hertaald en bewerkt, zodat het ook voor jongeren leesbaar is.
 
Bestellen
Het boekje is te bestellen bij de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge
via A.E. Knöps, tel. 0187-640911 / email:  aeknops@kliksafe.nl
De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het zendingswerk dat vanuit de Hersteld Hervormde Kerk verricht wordt in Malawi en Suriname.
 
 
Citaat uit het boekje
‘Laten we bedenken dat Jezus ons nodigt. Dat is de enige reden waarom wij vrijmoedig mogen komen. De reden waarom Hij Zijn genade aan ons groot wil maken ligt niet in ons. Er is voor ons aan het Avondmaal niets te hopen, tenzij wij onszelf in onze zonden en ellende kennen en hartelijk verlangen naar Jezus en Zijn heil. Maar dat is niet de reden waarom wij mogen komen. Verlangen wij van harte naar Jezus en Zijn heil? Ook ons verlangen is geen reden. Alléén vanwege Zijn nodiging zijn wij welkom! De Heere heeft ons eerst liefgehad. ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren’ (Romeinen 5 vers 8). Het gaat van Hem uit, niet van ons. Alleen door Hem is Zijn macht en liefde er voor ons aan het Avondmaal. Hem zij de lof en de eer! Hij heeft uit eigen initiatief, uit overvloedige goedheid, het Avondmaal ingesteld tot versterking van allen die op Hem hopen. Dat moet ons hart in vuur en vlam zetten voor Hem.’
  • © hersteld hervormde kerk 2021