• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Coronavirus

Coronavirus

Geliefde gemeente,

De regering heeft een lockdown afgekondigd met het oog op de omikron variant van het coronavirus. Het kan niet anders of deze lockdown, die vlak voor de Kerstdagen en de jaarwisseling afgekondigd is, zal veel met u doen. De gedachten zullen teruggaan naar eerdere lockdowns in coronatijd, toen de kerken op zondag bijna helemaal leeg waren en het catechese- en verenigingswerk digitaal verder ging of stilgelegd moest worden. Hoe langer we dit op ons in laten werken, hoe meer de verzuchting van Amos gaat spreken: ‘Heere, HEERE, vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan? Want hij is klein.’ Het is een verzuchting die niet alleen in kleine gemeenten, maar ook in grote gemeenten leeft.

 

 Als gemeente hebben we o.a. het volgende advies gekregen: Het aantal kerkgangers in de erediensten wordt substantieel afgeschaald. Dat willen wij doen met ingang van 26 dec. 2021.

 Dat houdt in dat u één keer per zondag wordt uitgenodigd. We hebben de gemeenteleden die zich nog kort geleden hebben opgegeven, ingedeeld in twee groepen. groep A en groep B. Daarnaast hopen we dat de thuisgemeente digitaal verbonden zal zijn.

 

Wij hopen van harte dat wij als gemeente dit ongerief willen dragen.

Wij benadrukken nog eens de basisregels:Wij vragen u mondkapjes te dragen als we de kerk binnengaan. In het portaal zullen we onze handen ontsmetten. Wanneer u klachten heeft, wordt u verzocht thuis te blijven. Het is de bedoeling dat de banken die voorzien zijn van een rode kaart, vrij blijven. U wordt verzocht tijdens het zingen een mondkapje te dragen. Als dat een probleem is, verzoeken wij u om niet mee te zingen.

God aller genade bevolen. Hartelijke groeten van uw coronateam.

 

 C. den Ouden, assessor kerkenraad J. van Wageningen, voorzitter kerkvoogdi

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022