• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Coronavirus

Coronavirus

Nieuwe-Tonge, 22 oktober 2020

Onderwerp: erediensten in coronatijd

Geliefde gemeenteleden,

Zaterdag 10 oktober hebben we u op de hoogte gesteld van extra maatregelen tijdens en rondom de erediensten. We willen u allereerst hartelijk bedanken voor de wijze waarop u hiermee bent omgegaan. Velen van ons mochten op de zondagen 11 en 18 oktober een kerkdienst bijwonen. Wat is de HEERE daarin onuitsprekelijk goed voor ons. Zoals we zondag zongen: “hier wordt de rust geschonken; hier ’t vette van Uw huis gesmaakt” (Psalm 36:2 ber.). Juist in deze onrustige en bange tijd krijgt zo’n psalmvers extra diepte. Het is van groot belang dat de erediensten voortgang zullen hebben, juist in deze tijd.

Tegelijk zien we allemaal dat corona om zich heen grijpt. Dat grijpt ons aan. We zijn ons er bovendien van bewust dat de overheid ons adviseert terug te schalen naar 30 personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar en mensen die tijdens de dienst een taak verrichten) en dat de landelijke kerk zich hierbij heeft aangesloten. Dit maakt dat we ons als kerkenraad en kerkvoogdij voor een moeilijke beslissing gesteld wisten. Want wij dragen de verantwoordelijkheid voor onze gemeente, niet alleen voor het lichamelijke aspect, maar ook voor het psychische en geestelijke.

We hebben dit alles overziende het volgende besloten: we stappen af van het aantal van 90 kerkgangers en zetten erop in dat ieder die dat wil één dienst per zondag kan bijwonen. Dat betekent dat er meer dan 30, maar minder dan 90 kerkgangers aanwezig zullen zijn. We verwachten dat het zal gaan om 50-60 kerkgangers. Zoals hierboven al aangegeven, de regels gelden niet voor kinderen onder de 13 jaar. Dat betekent dan ook dat zij wel twee keer welkom zijn. Overigens is er nog steeds kinderoppas.

We willen hier uitdrukkelijk het volgende bij vermelden. Als u besluit in deze omstandigheden niet naar de kerk te komen, hebben we daar alle begrip voor. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Hierin geldt dat we elkaar de ruimte moeten geven om een persoonlijke afweging te maken.

De volgende regels blijven gelden zoals we die in de vorige brief vermeld hebben:

- We vragen van u om bij binnenkomst in de kerk en bij het verlaten van het kerkgebouw een mondkapje op te doen. U dient dit mondkapje zelf mee te nemen. Op uw zitplaats gekomen mag u uw mondkapje af doen. Het dragen van een mondkapje geldt overigens, net als in het openbaar vervoer, niet voor kinderen onder de 13 jaar. (Als het u niet lukt om een eigen mondkapje mee te nemen, krijgt u er eenmalig een van de kerkvoogdij.)

- Het is alleen toegestaan om mee te zingen als u uw mondkapje opdoet. Als u geen mondkapje op doet, is het voor u dus niet toegestaan om mee te zingen. Zingt u (met mondkapje op) mee, doet u dat dan nog steeds ingetogen! Kinderen onder de 13 jaar mogen zonder mondkapje ingetogen meezingen. Bovendien – dit is voor uw informatie – zullen we de voorgangers vragen zich in het opgeven van psalmverzen wat te beperken.

- We vragen u dringend om meteen na de kerkdienst naar huis te gaan. Dit onderstrepen we graag nog eens. Het is in deze omstandigheden niet wijs om op het kerkplein met elkaar te blijven praten, hoe jammer dat ook is.

- De andere maatregelen gelden nog evenzeer: houd afstand en desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Komt u niet bij verkoudheidsklachten en/of andere verschijnselen.

We willen u met klem oproepen om u aan al deze maatregelen te houden. Het aantal besmettingen loopt hard op. De situatie is op het moment weer erg zorgelijk. Bovendien kunnen we te maken krijgen met media-aandacht. Daarom is het ontzettend belangrijk dat wij ons houden aan ons eigen protocol. Als het gebeurt dat de kerkgangers aangesproken worden door journalisten of andere mensen, weest u dan alstublieft vriendelijk.

We maken gebruik van deze brief om meteen de huisbezoeken onder uw aandacht te brengen. De reguliere huisbezoeken gaan helaas voorlopig niet door. Wel gaat de kerkenraad door met het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen, voorzover zij dat zien zitten, uiteraard met inachtneming van de maatregelen. Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek, geeft u dat dan vooral aan bij uw wijkouderling of bij de predikant!

Ten slotte. Het is herfst. De bladeren vallen. Dat prachtige blad, eens zo fris en groen, het leven is eruit. Zo zal het met ons ook eens zijn. Wat kunnen we erover inzitten. Want sterven is God ontmoeten. En hoe zal dat zijn?! Geliefde gemeente, er is één Schuilplaats. “En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen den vloed” (Jesaja 32:2). In Christus zijn we veilig. Als we ons met al onze angsten en zonden verstoppen in Hem, zijn we voor altijd veilig. Dan zal de terechte toorn van de Vader ons niet treffen! Dan zijn we veilig, ook in deze coronatijd. Veilig, als we sterven moeten. Veilig, als Hij terugkomt en ons zal richten. Veilig, achter Zijn bloed… Zoek het toch bij Hem. Want als Hij ons enig houvast is, wie zal ons dan scheiden van Zijn liefde? We wensen u van harte sterkte in deze moeilijke tijd.

Van harte Gods zegen, namens de kerkenraad,

Ds. T.A. Bakker, preses

P.D. Knöps, scriba

  • © hersteld hervormde kerk 2021