• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Coronavirus

Coronavirus

Beste gemeenteleden,
 
N.a.v. de versoepelingen die de Overheid m.i.v. vandaag heeft ingevoerd, heeft de Landelijke kerk het volgende geadviseerd:
 
Het maximum aantal personen wordt bepaald door het aantal mensen dat aanwezig kan zijn met inachtneming van anderhalve meter afstand. Hierbij geldt wel dat vooraf een gezondheidscheck (o.a. handen ontsmetten e.d.) plaatsvindt, er vooraf gereserveerd wordt en iedereen een vaste zitplaats heeft. Er moet voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden. 
Het is weer mogelijk om op reguliere wijze de samenzang plaats te laten vinden. Het aantal zangmomenten blijft voor de eerstvolgende zondagen beperkt en  de voorzang wordt nog even niet aangeheven.
 
Het advies om mondkapjes te dragen vervalt.
 
Het verruimen van de maatregelen stemt tot dankbaarheid.
 
Hoe lief' lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.
 
Van harte Gods zegen, namens het coronateam, 26 juni 2021
 
C. den Ouden, assessor kerkenraad
J. van Wageningen, voorzitter kerkvoogdij
  • © hersteld hervormde kerk 2021