• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Coronavirus

Coronavirus

Kerkenraad

Hersteld Hervormde Gemeente

Nieuwe Tonge

Nieuwe Tonge, 4 juli 2020

Onderwerp: verruiming overheidsmaatregelen met betrekking tot de zondagse erediensten

Geliefde gemeenteleden,

We zijn dankbaar te kunnen melden dat de overheidsmaatregelen met ingang van juli opnieuw zijn verruimd. Met ingang van zondag 5 juli mogen er, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar, zoveel mensen de diensten bijwonen als ons kerkgebouw kan bergen. Dat betekent voor ons dat we per dienst 100 mensen een plaats kunnen bieden. Als u graag naar de kerk zou gaan in de maand juli, stuurt u dan een mailtje naar ledenadministratie@hhgnieuwetonge.nl. Geeft u daarbij aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt vervolgens te horen in welke dienst u welkom bent. Heeft u geen emailadres en wilt u wel graag naar de kerk, geeft u dat dan telefonisch door aan onze scriba, oud. P.D. Knöps (651525). Nadrukkelijk willen we hierbij vermelden dat mensen met verkoudheid, koorts e.d. dringend verzocht worden thuis te blijven. Ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid zijn weliswaar welkom, maar op eigen risico. Kijkt u wat verstandig is. Tijdens de diensten zullen verschillende maatregelen worden getroffen, die u toegestuurd krijgt als u zich aanmeldt voor een kerkdienst. Voor de volledigheid vermelden we ze ook op deze plaats.

- De kerkbezoekers dienen buiten te wachten. De koster geeft aan wanneer er iemand naar binnen mag. Dit kan per persoon, per echtpaar of per gezin.

- Voor u de kerkzaal ingaat dient u uw handen te desinfecteren. Het desinfectiemiddel staat op de tafel in de hal.

- De koster geeft aan waar u moet gaan zitten.

- Graag zoveel mogelijk vermijden om met uw handen iets aan te raken.

- Toiletten worden slechts bij hoge uitzondering gebruikt.

- Tijdens de dienst wordt er niet meegezongen. Het zingen wordt gedaan door degenen die in de voorste bank zitten en ouderlingen en kerkvoogden die weer op hun eigen plaats zitten.

- Er zijn bij de uitgang weer 3 collecten. U kunt uw gaven ook overmaken.

- Tijdens de gehele dienst staat de ventilator aan. ( ongeacht de weersomstandigheden)

- Er is geen kinderoppas aanwezig.

- Na de dienst geeft de koster aan wie de kerk op welk moment mag verlaten, degenen in de kerk door de grote uitgang en degenen in de zaal door de kleine uitgang.

- Nadat iedereen de kerk verlaten heeft worden de banken, deur krukken e.d. gedesinfecteerd.

- Als u de kerk verlaten heeft, dient u buiten ook de 1,5m regel in acht te nemen.

We hopen op uw medewerking en bidden dat de diensten in goede orde kunnen plaatsvinden. Wat is de Heere goed dat de deuren van Zijn huis steeds verder open kunnen gaan! Hij geve genadig dat er een tijd komt waarin we weer mogen zeggen: “Zie, wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan; kom, ga met ons, en doe als wij” (Ps. 122:1 ber.).

Met heilbede,

Namens de kerkenraad,

Ds. T.A. Bakker, preses

P.D. Knöps, scriba

  • © hersteld hervormde kerk 2020