• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Coronavirus

Coronavirus

23 februari 2022
Geliefde gemeente,
 
N.a.v. de laatst gehouden persconferentie van 15 februari jl. heeft onze regering het volgende besloten:
 
Per ingang van vrijdag 25 februari vervallen veel maatregelen waaronder de anderhalve meter afstandsregel.
 
Alle gemeenteleden worden met ingang van zondag 27 februari hartelijk uitgenodigd om beide diensten weer fysiek bij te wonen. Hoe zal het zijn om weer in een volle kerk te zitten? Zal iedereen er weer zijn? Het kan boven alles een diep verlangen zijn naar het oude en vertrouwde patroon van het twee keer per zondag opgaan naar het huis van de Heere. ‘Hoe branden mijn genegenheên, om ’s HEEREN voorhof in te treên. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God Die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.’ Laat het ons gebed zijn dat onze kerkgang niet vanzelfsprekend zal worden. Wij moeten immers eerlijk belijden dat het dat vóór de coronacrisis vaak wel was. De Heere geve dat wij de les van het ‘ontberen doet waarderen’ geleerd hebben. Het is een les die niet los gezien kan worden van de vraag wat de crisis in de afgelopen twee jaar met ons heeft gedaan. Zijn wij op onze plaats gekomen voor de Heere? Heeft Hij gezien dat wij ons voor Hem verootmoedigd hebben? Er is verwachting in het neerknielen voor Hem: ‘Wie in ’t stof lag neergebogen, wordt door Hem weer opgericht.’
 
Met betrekking tot de erediensten betekent dit concreet het volgende:  
Onderlinge afstand anderhalve meter regel vervalt
Mondkapjes plicht vervalt
De voorzang herintroduceren
Collectes bij de uitgang
Handen ontsmetten bij het binnen gaan van de kerk
 
Voor gemeenteleden die de anderhalve meter afstand willen aanhouden is er uiteraard ook de mogelijkheid de diensten bij te wonen. Voorlopig worden een aantal banken (vóór de koster) en een aantal zitplaatsen in de zaal hiervoor gereserveerd.
 
We stellen tegelijkertijd vast dat het coronavirus niet weg is en dat voorzichtigheid geboden blijft. Het blijft van groot belang om de basismaatregelen op het gebied van hygiëne in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven
 
Weest allen de God aller genade bevolen.
 
Hartelijke groeten van uw coronateam,
 
C. den Ouden, assessor kerkenraad
J. van Wageningen, voorzitter kerkvoogdij
  • © hersteld hervormde kerk 2022