• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Mannenvereniging

Na de oproep in “Onder de vijgeboom’ om je op te geven voor

de mannenvereniging hebben een aantal mannen dit gedaan.

Het is goed dat ook wij mannen tijd vrij maken om, met elkaar, Gods woord te onderzoeken en hopen dat er meer mannen zich aan willen sluiten.

Het is de bedoeling om op D.V. woensdag 23 oktober voor de eerste keer bij elkaar komen in de zaal van de kerk.  Aanvang 19.30 uur.

We willen dan  met elkaar nadenken over hoe we de verenigingsavond(en) gaan invullen.

 

M.h.g. Jaap van Wageningen en Cor van Alphen

  • © hersteld hervormde kerk 2019