• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert verschillende acties zoals, verkopingen, jaarmarkt en zangavonden, met als doel een financiële bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven. Acties worden veelal per folder, in het kerkblad, met een krantenadvertentie of via de website bekend gemaakt. 

 

Leden

 

Henk Kraak (voorzitter)

Jolize van der  Valk (secretaresse)

Arie Cornelis Bakker (penningmeester)

Sonja de Geus

Jantine Knöps - Snijders

Hanneke Muilwijk - Reijnders 

Joost van Wijk

Matthias Wilstra

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019