• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Zendings- en evangelisatiecommissie

 

Zendings- en evangelisatiecommissie ZENT 

 

De commissie Zending en Evangelisatie in Nieuwe-Tonge (ZENT) is opgericht in 2016. De commissie is een orgaan van bijstaan voor de kerkenraad. Ze initieert en organiseert evangelisatieactiviteiten en heeft als doel om gemeenteleden bij deze activiteiten te betrekken. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de jaarmarkt van de gemeente in juni, tijdens de viering van Koningsdag in het centrum van Nieuwe-Tonge, maar ook maandelijks in het centrum van Roosendaal (in samenwerking met de commissie Evangelisatie van de gemeente in St. Maartensdijk en nog enkele vrijwilligers).Rond Pasen, Pinksteren, Halloween en voor kerst worden folders verspreid in het dorp.
 

Het tweede doel van de commissie is om de gemeente mee te laten leven met de zending die bedreven wordt vanuit de Hersteld Hervormde Kerk. Verschillende predikanten zijn uitgezonden naar zendingsgebieden (momenteel Suriname en Malawi) om daar het Evangelie te brengen of mee te werken aan de opbouw van al bestaande kerken. De commissieleden willen graag het bewustzijn stimuleren van het belang van zending en onze opdracht daartoe. De roeping tot zending is immers een opdracht van Jezus Zelf.
De commissie probeert ook de gemeenteleden te betrekken bij zendings- en evangelisatiewerk buiten de HHK, zoals uitgevoerd door bijvoorbeeld Stichting Friedensstimme. Zo krijgen gemeenteleden eens per jaar de gelegenheid pakketjes met evangelisatiemateriaal te versturen naar evangelisten in de voormalige Sovjet-Unie. 

De opbrengsten van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk worden ieder kwartaal bestemd voor één van de vele zendingsprojecten wereldwijd. Dit wordt vooraf bekend gemaakt in het kerkblad ‘Onder de Vijgenboom’. 

 

Ook biedt de commissie ZENT  lectuur aan om u te helpen met het delen van het Evangelie. In de ruimte voor de kinderoppas hebben we een kast ingericht voor evangelisatiewerk door gemeenteleden. Er liggen Bijbels in verschillende talen en Bijbelse verhalen voor kinderen (Nederlandstalig). Verder zijn er brochures en folders over allerlei onderwerpen. Als u iets nodig heeft om te evangeliseren in uw omgeving, laat dat even weten aan iemand van de commissie ZENT. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een buurkind in een onkerkelijk gezin of een buitenlandse Bijbel voor een buitenlander die bij u aan het werk is. U kunt daarvoor mailen of bellen naar Anneke Admiraal: 651537, Pieter van Kempen: 06-21240549 of naar Arie van Zessen: 06-15439090. Zij zullen u helpen en het benodigde materiaal voor u gereed leggen. We hopen dat u veel liefde en gelegenheid zult krijgen! Zodat wij niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van het Woord. Tot eer van onze goede God en tot zegen van onze naaste. 

 

De commissie ZENT bestaat uit vier leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Het is ons hartelijke verlangen dat in onze gemeente de liefde tot zendings- en evangelisatiewerk wordt aangewakkerd en versterkt. We hopen en bidden we dat steeds meer mensen door de kracht van de Geest het verlangen krijgen zelf actief bij te dragen aan dit werk, door te evangeliseren in onze eigen woonplaats en daarbuiten, zoals in Roosendaal, door folders te verspreiden, pakketten te versturen en mild te geven van onze overvloed. Laten we vooral ook niet vergeten te bidden voor het zendings- en evangelisatiewerk in onze woonplaats, op ons eiland, in ons land en wereldwijd. Opdat het huis van onze God vol zal worden en Zijn grote Naam verheerlijkt. 

 

De commissie ZENT bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: dhr. P.C. van Kempen tel. 06-21240549
 
Secretaris: mevr. A. Admiraal ( commissieZENT@gmail.com )
 
dhr. J.A. Egas
 
dhr. A. van Zessen 
 
Vacature
 
Vacature

 

Evangelisatie Roosendaal

 

Elke laatste zaterdag van de maand wordt er geëvangeliseerd in het winkelcentrum van Roosendaal met vrijwilligers uit de HHG Sint Maartensdijk en de HHG Nieuwe Tonge. Om dit in goede banen te leiden is er een Commissie Evangelisatie Roosendaal (CER) gevormd met leden uit beiden gemeenten.

Vanuit onze gemeente bestaat deze commissie uit:

A.E. Knöps tel. 0187-640911

 

A. (Anneke) Admiraal

 

Vacature

 

Foto 

S.J. de Hoest,?Want ik weet en ben verzekerd. Over de zekerheid van de schuldvergeving, hertaling en bewerking A.E. Knöps en E. Knöps-den Ouden, uitgave onder verantwoordelijkheid van de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge, paperback 108 pp., €10,95 (ISBN 9789090313757) Het boekje is uitsluitend te bestellen bij de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge via dhr. A.E. Knöps, tel. 0187-640911/e-mail: aeknops@kliksafe.nl. De netto-opbrengst komt ten goede aan het evangelisatiewerk in Roosendaal dat vanuit de Hersteld Hervormde Gemeenten van Nieuwe-Tonge en St. Maartensdijk wordt verricht 

 

 

Ds. S.J. de Hoest, Zegenrijk Avondmaal vieren. Over Avondmaal vieren volgens Gods bedoeling, uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe Tonge, 2020; paperback 103 pp. €10,95 (ISBN 9789090329475). Het boekje is te bestellen bij de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge via A.E. Knöps, tel. 0187-640911 / email: aeknops@ kliksafe.nl De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het zendingswerk dat vanuit de Hersteld Hervormde Kerk verricht wordt in Malawi en Suriname.? 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024