• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Zendings- en evangelisatiecommissie


 

 

De commissie Zending en Evangelisatie in Nieuwe-Tonge is opgericht in 2016. De commissie is een orgaan van bijstaan voor de kerkenraad. Ze initieert en organiseert evangelisatieactiviteiten en heeft als doel om gemeenteleden bij deze activiteiten te betrekken. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de jaarmarkt van de gemeente in juni, tijdens de viering van Koningsdag in het centrum van Nieuwe-Tonge, maar ook maandelijks in het centrum van Roosendaal (in samenwerking met de commissie Evangelisatie van de gemeente in St. Maartensdijk en nog enkele vrijwilligers).Rond Pasen, Pinksteren, Halloween en voor kerst worden folders verspreid in het dorp. 
Het tweede doel van de commissie is om de gemeente mee te laten leven met de zending die bedreven wordt vanuit de Hersteld Hervormde Kerk. Verschillende predikanten zijn uitgezonden naar zendingsgebieden (momenteel Suriname en Malawi) om daar het Evangelie te brengen of mee te werken aan de opbouw van al bestaande kerken. De commissieleden willen graag het bewustzijn stimuleren van het belang van zending en onze opdracht daartoe. De roeping tot zending is immers een opdracht van Jezus Zelf. 
De commissie probeert ook de gemeenteleden te betrekken bij zendings- en evangelisatiewerk buiten de HHK, zoals uitgevoerd door bijvoorbeeld Stichting Friedensstimme. Zo krijgen gemeenteleden eens per jaar de gelegenheid pakketjes met evangelisatiemateriaal te versturen naar evangelisten in de voormalige Sovjet-Unie.
De commissie ZENT bestaat uit vijf leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Het is ons hartelijke verlangen dat in onze gemeente de liefde tot zendings- en evangelisatiewerk wordt aangewakkerd en versterkt. We hopen en bidden we dat steeds meer mensen door de kracht van de Geest het verlangen krijgen zelf actief bij te dragen aan dit werk, door te evangeliseren in onze eigen woonplaats en daarbuiten, zoals in Roosendaal, door folders te verspreiden, pakketten te versturen en mild te geven van onze overvloed. Laten we vooral ook niet vergeten te bidden voor het zendings- en evangelisatiewerk in onze woonplaats, op ons eiland, in ons land en wereldwijd. Opdat het huis van onze God vol zal worden en Zijn grote Naam verheerlijkt.
 
In cursusjaar 2019-2020 hopen we op de volgende zaterdagen weer te evangeliseren in Roosendaal. (Meestal de laatste zaterdag van de maand.) Als u (een keer) mee wilt, kunt u contact opnemen met dhr. A.E. Knöps.

Evangelisatie Roosendaal zaterdagmiddag 29 februari 14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal i.c.m. folderactie JV's Pasen vrijdagavond 3 april n.n.b. Op en nabij Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911) Verspreiding folder Nieuwe-Tonge Pasen woensdagavond 8 april 19 uur Zaal van de kerk Commissie ZENT

Evangelisatie Roosendaal Koningsdag zaterdagmiddag 25 april 14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Koningsdag (evangelisatiekraam en zangmomenten) maandag 27 april n.n.b. Kerkring Commissie ZENT

Evangelisatie Roosendaal Pinksteren zaterdagmiddag 30 mei 14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal zaterdagmiddag 27 juni 14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal zaterdagmiddag 25 juli 14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal zaterdagmiddag 29 augustus14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal zaterdagmiddag 26 september14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Verspreiding folder Nieuwe-Tonge vanaf 19 uur Halloween woensdagavond 28 oktober 19 uur Zaal van de kerk Commissie ZENT

Evangelisatie Roosendaal Halloween zaterdagmiddag 31 oktober 14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal zaterdagmiddag 28 november14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel. 0187 640911)

Evangelisatie Roosendaal Kerst zaterdagmiddag 19 december14.00 - 15.30 uur Nieuwe Markt Roosendaal Ouderling A.E. Knöps (tel


 
De commissie ZENT bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: dhr. P.C. van Kempen
Secretaris: mevr. A. Admiraal, padmiraal@upcmail.nl
Overige leden:  
dhr. A.C. Bakker, mevr A. Bakker, mevr E. Knöps den Ouden en Ouderling A.E. Knops

  • © hersteld hervormde kerk 2021