• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging "Het Richtsnoer"

tel.De JV vergadert vanaf oktober tot Hemelvaartsdag elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur.
Het bestuur bestaat uit:
 
W.A. (Wim) Muilwijk (voorzitter)          
Burgemeester Sterkplein 29            
tel. 0187 70 1066
 
J.(Jaap) van Wageningen (voorzitter) 
 
 
M.J. (Matthias) Wilstra (voorzitter)
 
Erwin Guijt (secretaris)
 
Kees van der Velde (penningmeester)
 
Aren Knöps 
 
Naomi den Ouden
 
 

Meer informatie kunt u vinden op:  jvhetrichtsnoernieuwetonge.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019