• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

ANBI informatie

Klik hier voor ANBI informatie m.b.t. de diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente te Nieuwe Tonge.

Klik hier voor ANBI informatie m.b.t. de Hersteld Hervormde gemeente te Nieuwe Tonge.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024