• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Privacy statement

Nieuwe privacywetgeving

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Als kerkenraad hechten wij eraan dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Op dit moment wordt hard gewerkt om aan de richtlijnen vanuit de nieuwe wetgeving te voldoen. Concreet houdt het in dat wij een commissie gevormd hebben die zich bezig houdt met de uitvoering van de AVG binnen de kerkelijke gemeente.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de commissie via het mailadres webmaster@hhgnieuwetonge.nl

 

Klik hier om het privacy statement te bekijken

  • © hersteld hervormde kerk 2024