• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Boekjes

In de afgelopen periode zijn er een aantal boekjes uitgegeven:

 

Zegenrijk Avondmaal vieren

Over avondmaal vieren volgens Gods bedoeling

 

Wat wordt er veel geworsteld rond het Heilig Avondmaal! De vragen van ons zielenleven lijken dan ineens levensgroot te worden. De duivel maakt ons wijs dat het voor ons niet is. Wij zijn te zondig. Wij hebben te weinig beleefd. Wij hebben ons niet goed genoeg voorbereid. En, zo fluistert satan ons in het oor, de vorige keer ervoer je ook al niets bijzonders aan de tafel. Is dat geen aanwijzing dat je beter in de bank kunt blijven zitten?! Ds. S.J. de Hoest biedt broodnodig pastoraat aan zulke worstelaars. Hij stelt wezenlijke vragen. Wie mogen er eigenlijk aangaan? Hoe hebben we ons voor te bereiden? Wat kunnen we van het Avondmaal verwachten? Op een nuchtere manier gaat hij op deze vragen in. Hij neemt ons bij de hand en helpt ons echt verder. Niet door studeerkamertheologie, maar door werkelijk pastorale (herderlijke) theologie.

 

104 pag.   |   ISBN 978-90-9032947-5

 

 

 
     

Want ik weet en ben verzekerd

over de zekerheid van schuldvergeving

 

Kun je zeker weten dat je zonden vergeven zijn? Hoe kom je tot die zekerheid? In het boekje gaat de hervormde predikant S.J. de Hoest (1804-1877), die een vriend en geestverwant van dr. H.F. Kohlbrugge was, in op deze belangrijke levensvraag. Een vraag die zo vaak met veel strijd, twijfel en onzekerheid omgeven kan zijn. Ds. De Hoest kwam dit ook tegen in de praktijk van zijn pastorale werk. Hij schrijft dat velen heen en weer geslingerd werden tussen hoop en vrees, omdat zij de troost en vrede van deze zekerheid misten, of omdat zij deze zekerheid zochten op een verkeerde plaats. Dit heeft hem gedrongen tot het schrijven van dit pastoraal getoonzette boekje, waarvan de inhoud ook voor vandaag niets aan kracht en actualiteit heeft ingeboet.

 

108 pag.   |   ISBN 978-90-9031375-7

 

 
     

OOK NU belijden wij (deel 1)

Een actuele uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis: 
37 moeilijke, saaie artikelen,
waar we in deze tijd weinig
mee kunnen... Is dat zo?
Dit boek laat zien dat dat een 
misverstand is! In dit eerste 
deel worden artikel 1-19 op een 
eenvoudige, actuele manier 
uitgelegd. Telkens worden de
lijnen doorgetrokken naar ons
eigen hart en leven. Wilt u 
zich verder verdiepen in de 
gereformeerde geloofsleer?
Wilt u die artikelen achterin
uw Bijbel eindelijk eens
begrijpen? Lees dan dit boek. 
Gespreksvragen aan het
einde van elk hoofdstuk
maken dit boek ook
geschikt voor kringwerk.

 

± 150 pagina's | ISBN 978-90-9037161-0

 
Het boekje is uitsluitend te bestellen bij de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge via:

mevrouw C.E. Knöps-Houweling
tel. 06-18077684
e-mail: ceknops (at) gmail.com
prijs: € 15,- per stuk (excl. verzendkosten)

De netto-opbrengst komt ten goede aan het jeugdwerk van eigen gemeente. 
 

OOK NU belijden wij (deel 2)

De Nederlandse Geloofsbelijdenis

 

37 moeilijke, saaie artikelen,
waar we in deze tijd weinig
mee kunnen... Is dat zo? Dit boek 
laat zien dat dat een misverstand 
is. In dit tweede deel worden artikel
20 tot en met 37 op een eenvoudige,
actuele manier uitgelegd. Telkens
worden de lijnen doorgetrokken
naar ons eigen hart en leven.
Wilt u zich verder verdiepen in
de gereformeerde geloofsleer?
Wilt u die artikelen achterin uw 
Bijbel eindelijk eens begrijpen?
Lees dan dit boek. Gespreksvragen 
aan het einde van elk hoofdstuk 
maken dit boek ook geschikt
voor kringwerk en 
belijdeniscatechese.

 

± 170 pagina's  |   ISBN 978-90-9037754-4

 

 

Het boekje is uitsluitend te bestellen bij de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge via:

mevrouw C.E. Knöps-Houweling
tel. 06-18077684
e-mail: ceknops (at) gmail.com
prijs: € 15,- per stuk (excl. verzendkosten)

De netto-opbrengst komt ten goede aan het jeugdwerk van eigen gemeente. 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024