• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Website-/ AVG commissie

De websitecommissie zorgt er voor dat de website van onze kerkelijke gemeente actueel blijft en goed werkt. Verzoeken tot plaatsing van de agendapunten of wijzigingen in de verenigingen en commissies kunnen bij de commissieleden worden ingediend via het emailadres: webmaster@nieuwetonge.nl

Ook worden door deze commissie AVG (privacy) vragen behandeld. Dit kan zijn vanuit de gemeente of de colleges. Ook dragen zij zorg voor het Privacy Statement welke op de website is gepubliceerd.

De commissie wordt gevormd door:

 

C. van Alphen

 

P. Admiraal

 

B. van Daalen

 

H.J. Kraak

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023