• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert eenmaal per twee weken op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, vanaf september tot begin mei, in het kerkgebouw. Er zijn geen leeftijdsgrenzen.
 
mw. J. Reijnders  (1e presidente)      tel. 0187 847183
 
mw. C. van der Velde  (2e presidente)

mw. C.A. Houweling (secretaresse)

mw. A.M. van Alphen (penningmeester)

mw. S. den Ouden (alg. adjunct)

  • © hersteld hervormde kerk 2022