• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert eenmaal per twee weken op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, vanaf september tot begin mei, in het kerkgebouw. Er zijn geen leeftijdsgrenzen.
 
mw. M. Numan  (1e presidente)
Ds. van Baerlestraat 6            
tel. 0187 65 2274
 
mw. C. van der Velde  (2e presidente)
 
 
mw. H. Knöps (alg. adjunct)
 
 
mw. C.A. Houweling  (secretaresse)
 
 
mw. A.M. van Alphen (penningmeester)                            
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2019