• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert eenmaal per twee weken op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, vanaf september tot April , in het kerkgebouw. Er zijn geen leeftijdsgrenzen.
 
mw. J. Reijnders  (1e presidente)      tel. 0187 847183
mw. C. van der Velde  (2e presidente) tel 0187-651557

mw. Vacature (secretaresse)

mw. Vacature (penningmeester)

mw. S. den Ouden (alg. adjunct)

  • © hersteld hervormde kerk 2023