• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert eenmaal per twee weken op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, vanaf september tot April , in het kerkgebouw. Er zijn geen leeftijdsgrenzen.
 
Mevr. J. Reijnders  (1e presidente)      tel. 0187 795047


Mevr. C. van der Velde  (2e presidente) tel 0187-651557

 

Mevr. S. den Ouden (secretaresse)

 

Mevr. C.E. Knöps-Houweling  (penningmeester)

 

Mevr. A.E. Knöps  (alg. adjunct)

  • © hersteld hervormde kerk 2024