• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Zondagsschool "Samuël en Hanna"

Met uitzondering van de schoolvakanties wordt er iedere zondagmiddag in het kerkgebouw aan de Westdijk 37 van 14.00 uur tot 15.00 uur zondagsschool gehouden. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn hartelijk welkom.
De samenstelling van het bestuur:
 
 
dhr. P.T.H. Knöps (voorzitter)            tel 0616777904
 
mw. J. v.d. Velde (secretaresse)      
 
 
mw. P.J.C. Wilstra (penningmeester)      
                   
 
mw. E. Roozemond
 
 
mw. A. Doorn

 

 
  • © hersteld hervormde kerk 2022