• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Zondagsschool "Samuël en Hanna"

Met uitzondering van de schoolvakanties wordt er iedere zondagmiddag, in het kerkgebouw aan de Westdijk 37, van 14.00 uur tot 15.00 uur zondagsschool gehouden. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn hartelijk welkom.
De samenstelling van het bestuur:
 
Dhr. P.T.H. Knöps (voorzitter)            Tel. 0616777904
 
Mw. J. v.d. Velde (secretaresse)    Tel. 0187-651493
 
 
Mw. P.J.C. Wilstra (penningmeester)      
                   
 
Mw. E. Roozemond
 
 
Mw. A. Doorn

 

 
  • © hersteld hervormde kerk 2024