• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Mannengroep

 

De Mannengroep vergadert eenmaal per maand op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, vanaf oktober tot begin april, in het kerkgebouw. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap van Wageningen tel. 0187-651616 of Cor van Alphen. tel. 0187-652386

De vergaderdatums  zijn: 31 januari, 28 februari en 27 maart 2024

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024