• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant

Ds. T. A. Bakker
Westdijk 39
3244 BM  Nieuwe Tonge
tel. 0187 701134
predikant@hhgnieuwetonge.nl
 
Ouderlingen
P.D. Knöps (scriba) 
Duivenwaardsedijk 11 3244 LG.
Nieuwe Tonge
tel. 0187 651525
scriba@hhgnieuwetonge.nl
 
 
W. Guijt
Klinkerlandseweg 11
3244 BD  Nieuwe Tonge
tel. 0187 651480
 
A.E. Knöps
Melkweg 88
3255 TJ Oude Tonge
tel. 0187 640911
 
C. den Ouden
Burg. Overdorpstraat 13
3255 XB  Nieuwe Tonge
tel. 0187 652525
 

Diakenen

W. van der Sluijs (voorzitter)
Oudelandsedijk 5a
3255 LN  Oude Tonge
tel. 0187 642696
 
A.M. van der Velde (secretaris / penningmeester)
Zuiddijk 52a
3244 AZ  Nieuwe Tonge
tel. 0187 651557
diaconie@hhgnieuwetonge.nl
 
E. Kraak
Burgemeester Overdorpstraat 2
3244 XB  Nieuwe Tonge
tel. 0187 652358
  • © hersteld hervormde kerk 2021