• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant

Vacant
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba.
 
Ouderlingen
 
W. Guijt (scriba) 
Klinkerlandseweg 11
3244 BD Nieuwe Tonge
tel. 0187 651480
scriba@hhgnieuwetonge.nl
 
A.E. Knöps
Melkweg 88
3255 TJ Oude Tonge
tel. 0187 640911
 
P.Th Knöps
Duivenwaardsedijk 14/A
3244 LG Nieuwe Tonge
Tel. 0616777904
 
C. den Ouden
Burg. Overdorpstraat 13
3255 XB  Nieuwe Tonge
tel. 0187 652525
 

Diakenen

 

P.C.van Kempen (voorzitter)

Duivenwaardeseweg 7

3244 LH Nieuwe Tonge

Tel 0187-651407

 

 
P. Admiraal  (secretaris / penningneester)
Burgemeester Sterkplein 17 
3244 BA Nieuwe Tonge
0187-651537
diaconie@hhgnieuwetonge.nl
 
 
H. Looij
Sint Elizabethstraat 9 
3249 BC Herkingen
Tel. 0187669421
 
 

 

 

 
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2024