• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant

Vacant
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba.
 
Ouderlingen
 
W. Guijt (scriba) 
Klinkerlandseweg 11
3244 BD Nieuwe Tonge
tel. 0187 651480
scriba@hhgnieuwetonge.nl
 
A.E. Knöps
Melkweg 88
3255 TJ Oude Tonge
tel. 0187 640911
 
P.Th Knöps
Duivenwaardsedijk 14/A
3244 LG Nieuwe Tonge
Tel. 06-16777904
 
C. den Ouden
Burg. Overdorpstraat 13
3255 XB  Nieuwe Tonge
tel. 0187 652525
 

Diakenen

 

Joh. Looij (voorzitter)

Sint Elizabethstraat 9

3249 BC Herkingen

Tel. 0187-669421 / 06-57113405

 

P.C. van Kempen (secretaris)

Duivenwaardseweg 7

3244 LH Nieuwe Tonge

Tel. 0187-651407 / 06-21240549

 

P. Admiraal (penningmeester)

Burgemeester sterkplein 17

3244 BA Nieuwe Tonge

Tel. 0187-651537 / 06-51445699

 

diaconie@hhgnieuwetonge.nl 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2024