• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Beroepingswerk

23 januari 2024

Beroepingswerk.

De kerkenraad is zich volop aan het oriënteren op beroepbare predikanten om te komen tot een nieuw beroep. Aangezien diverse beroepbare predikanten nooit bij ons zijn voorgaan, zijn we bezig met het digitaal beluisteren van deze predikanten. Dat vraagt nogal wat tijd. Bidt u mee of de Heere ons de weg wil wijzen die gegaan moet worden, zodat we op Zijn tijd weer een nieuwe herder en leraar mogen ontvangen?

  • © hersteld hervormde kerk 2024