• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

04 juni 2023

Ds. P.D. v/d Boogaard en Ds. A. van Wijk

Orde van morgendienst 9.30 uur Ds. P.D. van den Boogaard

Voorzang Psalm 42:5

Votum en groet

Zingen Psalm 141:2 en 9

Wet des Heeren

Zingen Psalm 32:3

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Handelingen 3:1-26

Dienst der offeranden

Zingen Psalm 85: 2 en 3

Preek

Zingen Psalm 103: 1 en 2

Lezing van het eerste deel van het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal

Zingen Psalm 26:2

Dankgebed

Zingen Psalm 62:5

Zegen

 

Orde van avonddienst 18:00 uur Ds. A. van Wijk

Voorzang Psalm 97:7

Votum en groet

Zingen Psalm 103:7

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 89:1

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Romeinen 8:1-27 (tekst vers 14-17 m.n. 15)

Dienst der offeranden

Zingen Psalm 31:15, 17 en 19

Preek

Zingen Gebed des Heeren (Gz) 5: 1 en 3

Dankgebed

Zingen Psalm 136: 11 en 22

Zegen

  • © hersteld hervormde kerk 2023