• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

 

Voorzang Psalm 116:7

Votum en groet

Zingen Psalm 109:1

Wet des HEEREN

Zingen Psalm 119:36

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Johannes 13:18-30 (tekst: Joh. 13:21-30)

Zingen Psalm 41:5

Preek

Zingen Psalm 55:14

Dankgebed

Zingen Psalm 103:5

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen voor kinderen bij de morgendienst

Johannes 13:21-30

1. Waarom was het zo erg voor de Heere Jezus dat Judas Hem ging verraden?

2. Hoe kunnen wij de Heere Jezus verraden?

3. Jezus ging bij de maaltijd tegen de discipelen praten over de verrader. Waarom deed Hij dat eigenlijk? Wat wilde Hij graag dat er met Judas zou gebeuren?

4. De duivel kwam in het hart van Judas. Kan dat bij ons ook gebeuren?

 

 

Orde van avonddienst

 

Voorzang Psalm 103:6

Votum en groet

Zingen Psalm 56:5

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 105:5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Johannes 8:30-58

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Zingen Psalm 10:4

Preek

Zingen Psalm 34:7

Dankgebed

Zingen Psalm 141:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen voor kinderen bij de avonddienst

Johannes 8:30-58, Heidelbergse Catechismus Zondag 43

1. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel gelogen wordt op deze wereld? Wat zei Jezus daarover in Johannes 8:44?

2. Wanneer loop jij het risico om te liegen? Wat zou je daaraan kunnen doen?

3. Wat maakt het moeilijk om positief over een ander te praten?

4. Houd je van de Waarheid? (let op de hoofdletter!)

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021