• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

 

Votum en groet

Zingen Psalm 135:8

Wet des HEEREN

Schriftlezing: Galaten 3:19-29 (tekst: Gal. 3:27)

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Lezing doopformulier

Toespraak tot doopouders

Zingen Psalm 105:5 (ondertussen wordt de dopeling binnengebracht)

Bediening Heilige Doop

Zingen Psalm 134:3

Dankgebed doopformulier

Zingen Psalm 105:3, 24 (ondertussen wordt de gedoopte weggebracht)

Preek

Zingen Psalm 106:3

Dankgebed

Zingen Psalm 133:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij morgendienst

 

Galaten 3:27

1. Stelling: ‘Als we gedoopt zijn, zijn we veel rijker dan we beseffen!’

2. Welk kleed dragen we van nature? Welk ander kleed hebben we nodig?

3. Hoe kunnen we troost putten uit de doop? Denk aan Luther.

4. Wie ben jij?

a. Bedenk wat je zelf op deze vraag zou antwoorden.

b. Wat zegt de doop daarover?

 

Orde van avonddienst

 

 Votum en groet

Zingen Psalm 48:1

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 48:4

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: 1 Koningen 19:9-18 en Romeinen 11:1-5

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 27-28

Zingen Psalm 12:1, 5, 7

Preek

Zingen Psalm 79:4

Dankgebed

Zingen Gebed des HEEREN:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij avonddienst

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 27-28

 

1. Hoor je bij de kerk als je gewend bent om naar de kerk te gaan of als je je zaligheid van de Heere Jezus verwacht?    Leg uit.

2. Noem eens een paar dingen die de kerk in Nederland kapot kunnen maken.

3. In het tweede punt van de preek ging het over Elia. Welke bemoediging ligt er in die geschiedenis?

4. Waarom is het zo belangrijk om bij een gemeente te horen en om naar de kerk te komen?

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022