• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Liturgie

Liturgie

Orde van dienst zondagmorgen

Ds. A. Kos

Voorzang Psalm 135:1

Votum en groet

Zingen Psalm 29:1

Wet des Heeren

Zingen Psalm 25:3

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Romeinen 8 :28 t/m 39

Zingen Psalm 66;5 en 6

Preek

Zingen Psalm 66:10

Dankgebed

Zingen Gebed de Heeren:9 en 10 

Zegen

Dienst der offeranden

 

 

Orde van dienst zondagavond

Eerwaarde heer Lankhaar

Voorzang Psalm 119:3

Votum en groet

Zingen Psalm 47:1

Belijdenis des Geloofs

Zingen Psalm 24:5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Paslm 68:1 t/m 21

Zingen Psalm 68:8 en 9

Preek

Zingen Psalm 147:2

Dankgebed

Zingen Psalm 3:4

Zegen

Dienst der offeranden

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020