• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

 

Voorzang Psalm 119:69

Votum en groet

Zingen Psalm 103:2

Wet des HEEREN

Zingen Psalm 119:28

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Romeinen 9:19-33 (tekst: Rom. 9:30-33)

Zingen Lofzang van Maria:5

Preek

Zingen Psalm 32:1

Dankgebed

Zingen Psalm 116:4

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen voor kinderen bij de ochtenddienst

Romeinen 9:30-33

1. Wat is rechtvaardigheid? Kun je dat uitleggen?

2. Waarom is het zo bijzonder dat veel heidenen de rechtvaardigheid hebben gekregen?

3. Waarom is het heel erg dat de meeste Joden de rechtvaardigheid niet hebben gekregen?

4. Wie wordt er bedoeld met de “Steen des aanstoots” en de “Rots der ergernis”? Struikel jij over Hem of geloof je in Hem

 

 

 

Orde van avonddienst

 

Voorzang Psalm 102:12

Votum en groet

Zingen Psalm 133:1

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 58:2

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Genesis 4:1-10 en 1 Johannes 3:11-17

Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Zingen Psalm 120:3 en 4

Preek

Zingen Psalm 81:12

Dankgebed

Zingen Psalm 133:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen voor kinderen bij de avonddienst

Genesis 4:1-10 en 1 Johannes 3:11-17 en Heidelbergse Catechismus Zondag 40

1. Hou jij je aan het zesde gebod? Leg eens uit.

2. Bedenk een moment dat je heel boos kunt worden op iemand anders. Hoe moet je daarmee omgaan?

3. Hoe kunnen wij liefdevol worden? Denk aan het tweede punt van de preek!

4. Noem eens een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die vol haat was en een voorbeeld van iemand die vol liefde was. Op wie zou je willen lijken?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020