• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

Voorzang Psalm 50:1

Votum en groet

Zingen Psalm 40:2

Wet des HEEREN

Schriftlezing: Markus 10:13-16 (tekst: Mar. 10:13-16)

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Lezing doopformulier

Toespraak tot doopouders

Zingen Psalm 105:5 (ondertussen worden de baby’s binnengebracht)

Bediening Heilige Doop

Zingen Psalm 134:3

Dankgebed doopformulier

Zingen Psalm 25:3, 6 (ondertussen worden de baby’s weggebracht)

Preek

Zingen Psalm 33:11

Dankgebed

Zingen Psalm 36:2

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij morgendienst

Tekst: Markus 10:13-16

1. Waarom wilden de discipelen niet dat de kinderen bij Jezus kwamen?

2. Hoe kijkt de Heere Jezus naar kinderen?

3. Jezus omhelsde de kinderen en zegende hen. Doet Hij dat vandaag ook nog? Hoe dan?

 

Orde van avonddienst

Voorzang Psalm 51:1

Votum en groet

Zingen Psalm 122:1

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 93:4

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Mattheüs 15:1-20

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 32

Zingen Psalm 50:5, 6, 9

Preek

Zingen Psalm 51:9 en 10

Dankgebed

Zingen Psalm 122:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij avonddienst

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 32

1. Noem eens een aantal regels die wel belangrijk zijn, maar waardoor we tegelijk onszelf zomaar wat beter kunnen vinden dan andere mensen.

2. Je kunt Gods wet in één woord samenvatten.

a. In welk woord? Leg uit.

b. Waarom maakt het je heel verdrietig als je echt begrijpt dat God dit van je vraagt?

3. Welke regels in onze kerk vind jij lastig en waarom? Bedenk met elkaar of het regels zijn die Bijbels te onderbouwen zijn of gewoon afspraken om alles goed te laten verlopen.

4. Stelling: ‘Als je als kerk mensen bestraft, houd je niet genoeg van ze.’

 

 
  • © hersteld hervormde kerk 2022