• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

 

Votum en groet

Zingen Psalm 103:4

Wet des HEEREN

Zingen Psalm 119:62

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Mattheüs 13:24-50 (tekst: Mat. 13:47-50)

Zingen Psalm 86:8

Preek

Zingen Psalm 25:4

Dankgebed

Zingen Psalm 2:6

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij morgendienst

Mattheüs 13:47-50

1. Vertel in je eigen woorden de gelijkenis van het visnet.

2. De gemeente bestaat uit twee soorten mensen.

a. Welke twee soorten?

b. Waarom is dat heel erg?

c. Wanneer wordt dat anders?

3. Op welke manier kun jij geduld hebben met mensen die zich niet gedragen zoals het hoort?

4. Stelling: ‘Alleen als je er zelf voor hebt gekozen kom je in de hel.’

 

 

Orde van avonddienst

 

Votum en groet

Zingen Psalm 119:88

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 116:4

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Genesis 3:7-15 en Johannes 8:51-59

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 17-18

Zingen Psalm 130:3

Preek

Zingen Psalm 111:5

Dankgebed

Zingen Psalm 119:21

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij avonddienst

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 17-18

1. De Heere heeft Adam en Eva na de val opgezocht en heeft hen getroost. Waarom is dat zo bijzonder?

2. Leg uit waarom Genesis 3:15 zoveel betekende voor de gelovigen in de tijd van het Oude Testament.

3. We moeten leren leven uit het geloof. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe gaat dat?

4. In de tijd van het Oude Testament zagen Gods kinderen enorm uit naar de komst van de Messias. Wij zien daar als het goed is ook naar uit. Leg uit!

  • © hersteld hervormde kerk 2022