• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Liturgie

Liturgie

Orde van morgendienst

Ds. N den Ouden

Voorzang Psalm 22 vers 1

Votum

Zingen Psalm 92:1

Lezing Wet des HEEREN

Zingen Gebed des Heeren:6

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 19:13 - 21

Zingen Psalm 19:5 en 7

Prediking

Zingen Psalm 17:3

Dankgebed

Zingen Psalm 85:3

Zegenbede

Dienst der offeranden

 

LET OP, de avonddiens begint om 18.30 uur

Orde van avonddienst

Ds N. den Ouden

Voorzang Psalm 23:1

Votum en groet

Zingen Psalm 84:1 en 2

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Zacharia 4

Zingen Psalm 133:1, 2 en 3

Prediking

Zingen Psalm 52:6

Dankgebed

Zingen Psalm 36:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020