• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

 

Voorzang Psalm 9:1

Votum en groet

Zingen Psalm 25:8

Wet des HEEREN

Zingen Psalm 119:35

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Johannes 12:20-33 (tekst: Joh. 12:23, 27)

Zingen Psalm 22:7

Preek

Zingen Psalm 6:3

Dankgebed

Zingen Psalm 132:1

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen voor kinderen bij de morgendienst

Johannes 12:23 en 27

1. Wat bedoelt Jezus met “de ure is gekomen”? Welk uur?

2. Wat gebeurt er met de Heere Jezus als Hij nadenkt over dat uur? Hoe kan dat?

3. De Heere Jezus vraagt niet aan Zijn Vader of Hij niet hoeft te lijden. Wat vraagt Hij wél? Zie vers 28!

4. Waarom is dat heel goed nieuws voor ons?

 

Orde van avonddienst

 

Voorzang Psalm 146:6

Votum en groet

Zingen Psalm 24:1

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 62:7

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Markus 10:17-27 en 1 Timotheüs 6:3-10, 17-19

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Zingen Psalm 49:4

Preek

Zingen Psalm 116:10

Dankgebed

Zingen Psalm 15:5

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen voor kinderen bij de avonddienst

Markus 10:17-27 en 1 Timotheüs 6:3-10, 17-19

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

1. Het ging vanavond over: “Gij zult niet stelen.”

a. Steel jij weleens?

b. Waarom doe je dat?

c. Wat vindt God daarvan?

2. Geef eens drie voorbeelden uit de Bijbel van mensen die iets stalen. Wat gebeurde er met hen?

3. De Heere wil dat we dingen geven aan mensen om ons heen en aan arme mensen. Wat zou jij weg kunnen geven en aan wie?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021