• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

Ds. P. de Vries

 

Votum en groet

Zingen Psalm 127:1

Wet des HEEREN

Zingen Psalm 51:9

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Joh. 3:1 t/m 21

Zingen Psalm 29:1

Preek

Zingen Psalm 89:7

Dankgebed

Zingen Psalm 119:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

 

Orde van avonddienst

Ds. P. de Vries

 

Votum en groet

Zingen Psalm 86:6

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Avondzang vers 7

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Filippenzen 1

Zingen Psalm 119:67

Preek

Zingen Psalm 113:3

Dankgebed

Zingen Psalm 150:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021