• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Liturgie

Orde van morgendienst

 

Voorzang Psalm 99:8

Votum en groet

Zingen Psalm 142:2

Wet des HEEREN

Zingen Psalm 119:52

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: 1 Samuël 10 (tekst: hele hoofdstuk)

Zingen Psalm 133:2

Preek

Zingen Psalm 92:5

Dankgebed

Zingen Psalm 28:6

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij ochtenddienst

1 Samuël 10

1. Saul werd door Samuël gezalfd. Wat betekende dat? Waar is de zalf een symbool van?

2. Saul kreeg een ander hart van de Heere. Toch betekent dat niet dat hij een kind van God is, legde de dominee uit. Wat kun jij daarvan leren?

3. Wat gebeurde er nadat Saul gekozen was om koning te worden? Waarom deed Saul dat?

4. De Heere heeft Saul bemoedigd door hem drie tekenen te geven. Welke drie tekenen?

 

Orde van avonddienst

 

Voorzang Psalm 115:2

Votum en groet

Zingen Psalm 68:4

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 149:2

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest en voorbede

Schriftlezing: Efeze 5:1-20

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 11

Zingen Psalm 51:6

Preek

Zingen Psalm 68:9

Dankgebed

Zingen Psalm 84:3

Zegen

Dienst der offeranden

 

Vragen bij avonddienst

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 11

1. Leg uit dat de Heilige Geest écht God is.

2. Wat is het belangrijkste werk dat de Heilige Geest doet?

3. Weet jij wat de ‘vrucht’ van de Geest is? Geef eens een voorbeeld uit je eigen leven.

4. De Heilige Geest heeft iedereen gaven gegeven om de Heere te dienen. Waar ben jij goed in? Hoe kun je daar de Heere mee dienen?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021