• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Contactmiddag

20 december 2023

Aanvang 14.30 uur

De kerkenraad brengt graag de contactmiddagen van dit winterseizoen onder uw aandacht. Voor de contactmiddagen zal de heer van Walsem de inleider zijn. Hij heeft veel kennis van de kerkgeschiedenis en we zijn dankbaar dat hij bereid is dit in Nieuwe Tonge te komen delen. Deze middagen zijn bedoeld voor iedereen die er interesse in heeft. Ouderen en alle belangstellenden hartelijk welkom. Inloop  14 uur. We zien uit naar uw komst!

  • © hersteld hervormde kerk 2023